İletişim Bilgileri

Bursa: 29 Ekim Mah.,
Ahmet Taner Kışlalı Blv.,
No:25, B Blok, Kat: 1, Daire: 2
Nilüfer / Bursa

İstanbul: Halil Rıfat Paşa Mah.
Perpa Tic Merkz A Blok Kat:11
No:1333 Şişli/İstanbul

Şimdi Ara 0(212) 909 45 16 0(224) 909 81 39
Bizi Takip Edin

Ana sayfa Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni Lim10 Medya Sayfa 1 / 3 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Lim10 Medya ile paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimizin koruması altındadır. Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli şekilde tutulması ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır.

Lim10 Medya olarak, yaptığımız iletişimler ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel bilgilerinizden kim sorumludur Lim10 Medya yurtiçindeki ve yurtdışındaki mevcut ve/veya müstakbel, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve aktarımlarımız ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili detaylı bilgilendirmemizi okumak için kurumsal web sayfamızda bulunan “Gizlilik Kuralları, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim Bilgilendirmesi’’ metnini inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz, Lim10 Medya tarafından sağlanan hizmet ve Lim10 Medya’nın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Lim10 Medya birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Lim10 Medya’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca Lim10 Medya’nin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Lim10 Medya veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Lim10 Medya’nin düzenlediği eğitim vb. çeşitli organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Lim10 Medya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Lim10 Medya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Lim10 Medya

LİM10 MEDYA ve Lim10 Medya ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Lim10 Medya’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecek Toplanan kişisel verileriniz; Lim10 Medya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Lim10 Medya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Lim10 Medya’nın iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Lim10 Medya’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Lim10 Medya yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin ilgili maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’nın 11. maddesine istinaden; (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (f) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Lim10 Medya markası için www.lim10medya.com.tr sitesinde bulunan İletişim bölümünden Şirketimize ulaştırabilirsiniz.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Lim10 Medya’nin kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Lim10 Medya’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Lim10 Medya ile doğru ve gerektiğinde güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak verdiğiniz izinler ile ilgili olarak, Lim10 Medya için 0(224) 909 81 39 numaralı Müşteri Hizmetleri’ni arayarak değişiklik yapabilirsiniz.3814

E-posta : info@lim10medya.com.tr
İletişim Adresi : Halil Rıfat Paşa Mah.Perpa Tic Merkz A Blok Kat:11No:1333 Şişli/İstanbul
Telefon Numarası : 0(212) 909 45 16

Lim10 Medya
Gelişen ve ilerleyen toplum hayatımızda Teknoloji ürünleri ve uzantıları konular günden güne önem kazanmaktadır. Çağdaş toplumlarda olduğu gibi Türkiye’mizde de insanlarımızın donanımlı kılınması şarttır.

Bize Ulaşın
9 Mayıs Mah.,Uğur Mumcu Blv, No: 136/A,Nilüfer/BURSA 0(224) 909 81 39

E-posta : info@lim10medya.com.tr
İletişim Adresi : 9 Mayıs Mah.,Uğur Mumcu Blv, No: 136/A,Nilüfer/BURSA
Telefon Numarası : 0(224) 909 81 39

Hadi Birlikte Çalışalım

Başarılı bir projeye mi ihtiyacınız var?

Hemen Başla
Chat
  • Bill